Integritetspolicy

Allmänt

Washlr, adress Lännavägen 10C, 14163 Huddinge, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av vår webbsida. Detta innebär att Washlr ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Washlr samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Washlrs webbplats, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med användande av kontaktformulär eller lämnande av uppgifter på Washlrs webbplatser. De personuppgifter som Washlr behandlar är namn, e-postadress, adress, bokningshistorik (inkl. betalningshistorik), registreringsnummer och telefonnummer.

Ändringar i webbplatspolicyn

Washlr förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplatspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplatspolicy kommer att publiceras på Washlrs webbplats.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Washle behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Washlr dina personuppgifter i syfte att:

 1. Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, exempelvis genomförande av beställning och betalning.
 2. Möjliggöra kundservice, exempelvis att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 3. Lämna information och rikta marknadsföring per e-post, SMS, samt telefon avseende Washlr och samarbetspartners varor och tjänster.
 4. Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på vår webbplats.
 5. Förbättra vårt utbud av tjänster, exempelvis utveckling av våra produkter och tjänster.
 6. Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 7. Följa tillämplig lagstiftning.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att fullgöra ändamålen som är angivna ovan, kan Washlr komma att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

IT-leverantörer, samarbetspartners, marknadsförings- samt undersökningsbolag, finansbolag samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster.

Dina rättigheter

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Det kostar dig inget att utöva dessa rättigheter och du kan utöva dem genom att kontakta oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter, antingen via mail info@washlr.se eller via kontaktformuläret.

Notera att Washlr alltid kommer att göra en bedömning av en begäran om att utöva en rättighet för att avgöra om begäran är befogad. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan göras gällande.

 1. Tillgång till dina personuppgifter.
 2. Rättelse av dina personuppgifter
 3. Radering av dina personuppgifter
 4. Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

För vidare information, kontakta oss. info@washlr.se eller via kontaktformuläret på kontaktsidan.